8 Kasım 2017 Çarşamba

MİLLİYETCİLİK NEDİR ?

  Hiç yorum yokTarihimizin içinde zengin miras ile birlikte hayatta kalma konusunda samimi olmak ve sahip onun adı mirasın korunabilmesi için belli bir inanca yönelen gelişmiş insan toplum buna millet adı verilir. Mustafa Kemal Atatürk millet anlayışını   Mefküre,  dil ve kültür ile her biri birbirine bağlı olan insanların oluşturmuş olduğu siyasi bir içtimai  sözleriyle tanımlanabilir.Milliyetçilik ilkesi Toplumu  sevmek ile birlikte milli çıkarları düşünülmeden her şeyden üstün tutmayı ön görebilen bir ülkedir Milliyetçilik ilkesi  vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü esas alan,  hiçbir ayrım yapmayan, Tüm vatandaşları Türk olarak kabul eden birlik ve beraberliği dayanan ve ırkçıliği reddeden  bir Atatürk ilkesidir.

Milliyetçilik ulusun Gerçeği ile beraber hareket gösterebilen bir fikir akımı ile aynı zamanda çağımızın en değerli sosyal düşüncelerinden biridir. Türk toplumunun geleceğini belirlemek amacıyla temel bir ilki olan milliyetçilik huzur ve rahata yönlendiren en güçlü bağlardan biridir.


Mustafa Kemal Atatürk  Zengin bir hatıra mirası ile beraberinde yaşayabilmek hususunda samimi olmak sahip olunan mirasın korunabilmesi ile birlikte sürdürebilmek konusunda ortak bir amaç olabilmesine ve Hem sen işte Hem de üzüntü de beraber olmaya  ihtiyacı var sözleriyle birlikte Türk toplumunun nasıl bir ulus olabileceğinin  değerlendirmesinde bulunmuştur


Kemal Atatürk bu milletin diğer Milletler'e oranla sonradan kazanılmış veya  doğal Karakter sahibi olmasıdır.  diğer toplumlar daha farklı özellikler göstermesi genelde onlar da ayrı olarak onlarla  paralel  bir  çalışma sonucunda milliyetler prensibi nedir.  bu prensip  her milletin ve her kişinin  Kendisi hakkında iyi niyet topraklarına kayıtsız şartsız sahip çıkmak istemeleri hakkında ve bu  bu hakkın kullanılması yolunda  sınırlayan engeller veya engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Hürriyet ve hakka sahiptir diyerek milliyetçilik kavramına açıklık getirmiştir.Mustafa Kemal Atatürk  her insan Yurdu var ve bir geçer Türk toplumu birdir bir bütündür Türkiye'de Ben Türk'üm diyen herkes Türk vatandaşıdır diyerek milliyetçiliğine verdiği önemi vurgulanmıştır.Milletinin birlik ve beraberliğine oluşturması açısından en önemli unsurlardan biri ise eğitim ve öğretim olduğunu düşünen Kemal Atatürk. yetişecek yeni nesillere ve gençlerimize görecekleri öğrenimin bir sınırı olur ise Öncelikle şu söylediğim öğretilmelidir. ilk olarak ve her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kendi benliğine Milli  geleneklerine Müslüman olan herkes ile mücadele etmek yeri öğretilmelidir  demiştir.


uluslararası rekabete göre böyle bir savaşın gerektirmiş olduğu unsurları taşımayan  kişi ve bu nitelikteki toplumdan oluşan milletlere, bağımsızlık ve hayat yoktur. Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır ve hastadır. Gençlerimize ve çocuklarımıza vermiş olduğmuz Eğitim ve Öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı olarak şu bilgileri vermeliyiz: Milletine, Türkiye Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşman olanlarla mücadele, bu mücadelenin sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” diyerek bu ilkesinde Milli Eğitimin önemini vurgulamak istemiştir.

Uluslararası faaliyetlere göre bunun gibi bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurları taşımaya  insan bu nitelikte insanlardan  oluşan Milletler'e hayat ve hırsızlık yoktur. bilmemiz gereken tek şey  iki Şu an toplum her zaman zayıftır ve hastadır. gençlerimize ve çocuklarımıza sunacağımız öğrenimin bir sınırı olur ise onlara şunları öğretmeliyiz Türkiye devletine ve milliyetine Büyük Millet Meclisi'ne  düşmanlık besleyen tüm topluma onlarla mücadele ve bu mücadelenin vasıtaları ve sebebi ile donatılmayan Toplum yaşama hakkına sahip değilç diyerek Bu ülkenin eğitim önemini vurgulamak istemiştir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Argo içerilikli yorum attığınız taktirde hakkınızda dava açılır, site adresinizi yoruma attığınız taktirde ise bloğunuz google sıralamasından düşer.