18 Mayıs 2017 Perşembe

Elektronik Veri Değişimi Ne Demektir?

  Hiç yorum yok
Elektronik Veri Değişimi Ne Demektir.jpg
Günümüzde bilgisayar ve veri iletişimi teknolojilerini hızla çoğalıp  yaygınlaştığını görüyoruz firmalar arasındaki büyük veri transferlerinin büyük yararlar sağlayabileceği keşfedildi ve Bu çalışmalar ile ilgili birleştirilmiş fakat farklı ortamlarda çalışan uygulamalar yazılımlar arasında belli bir standartta veri aktarılması Teknik olarak oldukça basit bir yöntemdir yapılması gereken tek şey veri alışverişi yapılacak olan kuruluş ile aynı masaya oturarak belli bir standardı bilgi aktarır  tartışmak ve bir transfer programı yazmaktır Tabii ki aynı veriyi üçüncü  firma kuruluş ile paylaşmak istediğiniz zaman Bu konu daha bir karmaşık Hale gelebilmektedir Bir önceki kuruluşlar belirlediğimiz standartları başka bir kuruluş ile uygulamamız epey zor olacaktır. verinin formatı ve içeriyi bu konudan yola çıkılarak birinin belli bir format ve içeriğinde herkes tarafından anlaşabileceği belli bir mesaj yapısında verilerin aktarımını sağlayacak olan biri değişim
teknolojisi olan EDİ bulunmuştur. EDİ bilgisayar uygulamaları daha düşük bir kullanım gibi masraflarıyla ve daha verimli birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

EDİ NEDİR ?
EDİ farklı kuruluşlar ile uygulamalar arasında yapısal bir veri değişmiş şeklinde tamamlamış bu tanım ile yer alan yapısal veri değişimi EDİ’in iş dünyasında Kağıt belge gibi kullanılan değişimlerin yerine geçtiği anlamına gelip tekrar Elektronik ticaret konusu ile doğrudan ilgilenir EDİ uygulamalarda yapısal veri Bir formatta transfer edilmelidir bu formata (idare, Ticaret ve Nakliyat a ilişkin elektronik veri değişimi) adı verilir. dünyada ticaretin kolaylaştırılması konusunda büyük yol kateden BM dördüncü çalışma grubunun bir projesidir. Yaklaşık olarak 10 yıl önce uluslararası ticaretin arttırılması adıyla ticari verilerin içeriğine Elektronik yollar ile ulaşabilmek için Dünya standardına gereksinim duyarak bu girişim başlatılmıştır. Bu standartlaşma ise İso formatında standartları ilk yayınlandığı tarih 1987 yılında başlamıştır.

EDİ’İN YARARLARI NELERDİR?
EDİ’in firmalar arasında giderek küçülen etkileşimin önemli bir sorun olabileceği dünyaya getireceği yararlar hakkında birçok şey yazılmıştır EDİ’in klasik ve genel bir anlamda yararı belgelerin varacakları yerlere ulaşması süre ve buna bağlı olarak sipariş süresinin azaltılmasına yardımcı olabilmek için belirlenmiştir bir başka deyişle her şeyin zamanında teslim edilmesi hiçbir Kaynağın boşa harcanmasına yönelik bir çalışmadır. EDİ’in doğrudan sağladığı bir diğer yarar ise iletişimde insan unsuruna gereksinim olmadan sorun olabilecek insan hataların önüne geçilmesi sağlanabilecek iki kuruluş arasındaki yapılan yazışmalarda örnek üzerinden ehliyet yararına anlatmaya çalışırsak iyi bir ortam dışında hazırlanan yazı zarflarının posta yolları ile bir diğer kuruluşa gönderecektir. Bu yazıların en iyi yoluyla gönderilmesi tercih edildiği takdirde yazılı standartlara dönüştürerek posta hizmetlerine gerek kalmaksızın bir bilgisayar uygulaması ile diğer elektronik yoldan kısa bir süreç içerisinde gönderebilecek.

Tüm bu yararlar başlıklar halinde toplayacak olursak.

Hızlı ve doğru hızlı veri akışı
kararlılığın ve üretkenliğin artması
daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi
iş ilişkilerinin artışı rekabetin gücü ve müşteri memnuniyetinin arttırılması
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Argo içerilikli yorum attığınız taktirde hakkınızda dava açılır, site adresinizi yoruma attığınız taktirde ise bloğunuz google sıralamasından düşer.