4 Nisan 2016 Pazartesi

Peygamber Efendimiz'in Kronolojisi (s.a.s) Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

  Hiç yorum yok

Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

571
 • Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib'in vefatı. 
 • Fil Vakası 
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumu.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa'diyye'ye verilmesi.
573
 •  Sütanne Halîme-i Sa'diyye'nin Peygamber Efendimiz'i (sallallâhu aleyhi ve sellem)  Mekke'ye annesine teslim etmek için getirmesi fakat Mekke vebası endişesiyle tekrar götürmesi
574
 • Hazreti Ebu Bekir'in (radıyallâhu anh) doğumu.
575
 • Şakk-ı Sadr Mucizesi: Sözlükte "yarmak" anlamına gelen şakk ile "göğüs" manasına gelen sadr kelimelerinden meydana gelen terkib "göğsün yarılması" demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) kelimesiyle oluşan şerh-i sadr ibaresi de geçer. Konuyla ilgili siyer ve hadîs kaynaklarında yer alan açıklamalar şöyle özetlenebilir: Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, O'nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa'diyye tarafından Mekke'ye getirilerek annesi Âmine Hatun'a teslim edilmesi.
577
 • Hazreti Amine’nin, Peygamber Efendimiz ve Ümmü Eymen'le hem akrabalarını hem de burada vefat eden kocası Abdullah’ın mezarı'nı ziyaret için Medine'ye gitmesi
 • Hazreti Amine'nin Medine'de Hastalanması
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) annesi Hazreti Amine'nin  Medine'den dönüş yolunda Ebvâ'da vefatı.( Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken)
 • Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edilmesi.
 • Hazreti Osman'ın (radıyallâhu anh) doğumu 
579
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedesi Abdülmuttalib'in vefatı. (Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken)
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib'e emanet edilmesi.
583
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib ile Ticaret için Suriye seyahati,
 • Busrâ'ya (Suriye'nin güneyinde bir şehirdir.) gidişi ve Rahip Bahîra ile karşılaşması. (Allah Resûlü 12 yaşındayken)
591
 • Ficâr savaşı. (Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken)
 • Hazreti Ömer'in (radıyallâhu anh) doğumu. 
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticari emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hilfü'l-fudûl Cemiyetine katılması. 
596
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce'ye (radıyallâhu anha) ait ticaret kervanının başında Suriye'nin Busrâ şehrine gitmesi.
 • Peygamber Efendimiz'in  (sallallâhu aleyhi ve sellem) Busrâ'da Rahip Nastûra'yla karşılaşması
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle (radıyallâhu anha) evlenmesi. (Peygamber Efendimiz 25, Hadîce validemiz 40 yaşındayken)
 • Süt Anne Halîme-i Sa'diyye'nin düğüne getirilmesi.
 • Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle birlikte Merve'de yeni alınan eve taşınması.
600
 • Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî'nin, Ukâz çarşısında beklenen Peygamberi müjdelediği bir hutbe okuması. Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hutbeyi dinlemesi.
 • Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) doğumu.
 • Peygamber Efendimiz'in ilk kızı Hazreti Zeyneb'in (radıyallâhu anha)  doğumu.
603
 • Peygamber Efendimiz'in 2. kızı Hazreti Rukıyye'nin (radıyallâhu anha)  doğumu
604
 • Peygamber Efendimiz'in 3. kızı Hazreti Ümmü Külsûm'ün (radıyallâhu anha)  doğumu
605
 • Peygamber Efendimiz'in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’in Kabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerü'l-Esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması.
 • Peygamber Efendimiz'in 4. kızı Hazreti Fâtıma'nın (radıyallâhu anha) doğumu
 • Peygamber Efendimiz'in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ali'yi himayesine alması
609

 • Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Vahiy öncesi gördüğü Sâdık Rüyalar'ın sıklaşması (İlk Vahyin nüzûlundan 6 ay önce)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Argo içerilikli yorum attığınız taktirde hakkınızda dava açılır, site adresinizi yoruma attığınız taktirde ise bloğunuz google sıralamasından düşer.